06-23

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  UBS энэ 7 хоногт
 • 07:05
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Хобби" баримтат кино
 • 08:30
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 10:15
  Эрүүл амьдрал - Ирээдүйн баталгаа
 • 10:25
  "Пороро" Хүүхэлдэйн кино /6-р бүлэг 23,24/
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:35
  "Нарны аялгуу" олон ангит кино /4/
 • 12:25
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 12:35
  Цахим давалгаа / VIRAL
 • 13:15
  Эрүүл амьдрал - Ирээдүйн баталгаа
 • 13:20
  "Жульбарс" олон ангит кино /3/
 • 14:20
  "Гэрэл" богино хэмжээний кино
 • 14:35
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 14:45
  "Ерөнхийлөгчийн туслах" Монголын уран сайхны кино
 • 16:30
  "Консуни" Хүүхэлдэйн кино /29,30/
 • 16:50
  Монгол сугалаа шууд нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:30
  "Нарны аялгуу" олон ангит кино /5/
 • 19:30
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Жульбарс" олон ангит кино /4/
 • 21:40
  Токиогоос Токио - Спортын хөтөлбөр
 • 22:40
  "Аз жаргалын шок" Монголын уран сайхны кино
 • 00:10
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  UBS энэ 7 хоногт
 • 01:05
  UBS завсарлага

06-24

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  UBS энэ 7 хоногт
 • 07:05
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Хобби" баримтат кино
 • 08:30
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 10:15
  Эрүүл амьдрал - Ирээдүйн баталгаа
 • 10:25
  "Пороро" Хүүхэлдэйн кино /1-р бүлэг 1,2/
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:35
  "Нарны аялгуу" олон ангит кино /5/
 • 12:30
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 12:40
  Эрүүл амьдрал - Ирээдүйн баталгаа
 • 12:45
  "Жульбарс" олон ангит кино /4/
 • 13:45
  "Гэр бүлийн хөрөг" богино хэмжээний кино
 • 14:00
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 14:10
  "Хайрын рекорд" Монголын уран сайхны кино
 • 15:35
  Токиогоос Токио - Спортын хөтөлбөр
 • 16:35
  "Консуни" Хүүхэлдэйн кино /31,32/
 • 16:50
  Монгол сугалаа шууд нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:30
  "Нарны аялгуу" олон ангит кино /6/
 • 19:30
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Жульбарс" олон ангит кино /5/
 • 21:40
  Нүүр тулсан ярилцлага
 • 22:15
  Аяллын тойрог
 • 23:05
  "Хүүхэлдэй" Монголын уран сайхны кино
 • 00:15
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:05
  UBS энэ 7 хоногт
 • 01:10
  UBS завсарлага

06-25

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  UBS энэ 7 хоногт
 • 07:05
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Хобби" баримтат кино
 • 08:30
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 10:15
  Эрүүл амьдрал - Ирээдүйн баталгаа
 • 10:25
  "Пороро" Хүүхэлдэйн кино /1-р бүлэг 3,4/
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:35
  "Нарны аялгуу" олон ангит кино /6/
 • 12:30
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 12:40
  "Алхам" богино хэмжээний кино
 • 13:00
  "Омарын эрэлд" Монголын уран сайхны кино
 • 14:45
  Эрүүл амьдрал - Ирээдүйн баталгаа
 • 14:50
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 15:05
  "Жульбарс" олон ангит кино /5/
 • 16:00
  Гэр бүлийн аз жаргалаа бид бүтээнэ
 • 16:30
  "Консуни" Хүүхэлдэйн кино /33,34/
 • 16:50
  Дөмөн хонгор аялгуу - Дуучин Б.Алтанжаргал
 • 18:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:30
  "Нарны аялгуу" олон ангит кино /7/
 • 19:30
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Жульбарс" олон ангит кино /6/
 • 21:40
  Токио хүрэх зам
 • 22:00
  Entertainment zone
 • 22:30
  "Кино шиг амьдрал" Монголын уран сайхны кино
 • 00:00
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:50
  UBS энэ 7 хоногт
 • 00:55
  UBS завсарлага

06-26

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  UBS энэ 7 хоногт
 • 07:05
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Хобби" баримтат кино
 • 08:30
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 10:15
  Эрүүл амьдрал - Ирээдүйн баталгаа
 • 10:25
  "Пороро" Хүүхэлдэйн кино /1-р бүлэг 5,6/
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:30
  "Нарны аялгуу" олон ангит кино /7/
 • 12:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 12:30
  Entertainment zone
 • 13:00
  "Амьдрах тасалбар" Монголын уран сайхны кино
 • 14:45
  Эрүүл амьдрал - Ирээдүйн баталгаа
 • 14:50
  "Соло" богино хэмжээний кино
 • 15:05
  "Жульбарс" олон ангит кино /6/
 • 16:05
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 16:25
  VIP CAR WASH үзүүлж байна
 • 16:30
  "Консуни" Хүүхэлдэйн кино /35,36/
 • 16:50
  Сонгодог хөгжмийн концерт
 • 18:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:30
  "Нарны аялгуу" олон ангит кино /8/
 • 19:30
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Жульбарс" олон ангит кино /7/
 • 21:40
  Токиогоос Токио - Спортын хөтөлбөр
 • 22:40
  "Үргээлэг" Монголын уран сайхны кино
 • 00:20
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:10
  UBS энэ 7 хоногт
 • 01:15
  UBS завсарлага

06-27

 • 06:58
  UBS эхлэл
 • 07:00
  UBS энэ 7 хоногт
 • 07:05
  СITY NEWS мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  "Адуу молор эрдэнэ" Баримтат кино
 • 08:30
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 10:15
  Эрүүл амьдрал - Ирээдүйн баталгаа
 • 10:30
  Номтой өглөө
 • 11:00
  Шуурхай мэдээ
 • 11:30
  "Нарны аялгуу" олон ангит кино /8/
 • 12:20
  You plus me
 • 13:00
  "2 ертөнц" Монголын уран сайхны кино
 • 14:40
  Эрүүл амьдрал - Ирээдүйн баталгаа
 • 14:45
  "Жульбарс" олон ангит кино /7/
 • 15:40
  Аяллын тойрог
 • 16:30
  "Пороро" Хүүхэлдэйн кино /1-р бүлэг 7,8/
 • 16:55
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 17:05
  "Цэцэг" богино хэмжээний кино
 • 17:20
  VIP CAR WASH үзүүлж байна
 • 17:30
  "Консуни" Хүүхэлдэйн кино /37,38/
 • 17:50
  Токио хүрэх зам
 • 18:20
  Бизнес мэдээ-зарын цаг
 • 18:30
  "Нарны аялгуу" олон ангит кино /9/
 • 19:30
  Сайн уу Сайнаа
 • 20:45
  "Жульбарс" олон ангит кино төгсгөлийн 8-р анги
 • 21:55
  Азийн мэдээ
 • 22:15
  Цахим давалгаа / VIRAL
 • 22:55
  "Луйвар" Монголын уран сайхны кино
 • 00:25
  UBS энэ 7 хоногт
 • 00:30
  UBS завсарлага

Олон Саналтай

VI/2420:30

MovieBox

"Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК

VI/2400:00

Central TV

Эфир завсарласан

VI/2408:30

SPS Prime

NBA (Шууд): Атланта - Милуоки Плэй-Офф Тоглолт №1