06-23

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 29, 30-р анги
 • 09:15
  "Үнэнч сэтгэл" УСК
 • 11:00
  "Эрүүл мэндийн яам" үзүүлж байна
 • 11:35
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 11:40
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 23-р анги
 • 12:30
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 29, 30-р анги
 • 12:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 13:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 13:15
  "Пикспост" хүүхэлдэйн кино
 • 15:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 15:35
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 16:00
  "Дархлаа" үзүүлж байна
 • 17:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 17:45
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 18:00
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 18:10
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 19:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 19:45
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 18-р анги
 • 20:00
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 24-р анги
 • 20:50
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 21:00
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Гайхамшигт хүмүүс" үзүүлж байна
 • 22:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 22:45
  "Цагаан толгойн алуурчин" УСК
 • 00:35
  TV7 төгсгөл

06-24

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 31, 32 -р анги
 • 09:15
  "Цагаан толгойн алуурчин" УСК
 • 11:00
  "Эрүүл мэндийн яам" үзүүлж байна
 • 11:35
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 11:40
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 24-р анги
 • 12:30
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 31, 32 -р анги
 • 12:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 13:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 13:15
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 13:30
  "Дархлаа" үзүүлж байна
 • 14:30
  И-спорт үзүүлж байна
 • 15:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 15:35
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 16:15
  И-спорт үзүүлж байна
 • 17:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 17:45
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 18:00
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 18:10
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 19:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 19:45
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 19-р анги
 • 20:00
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 25-р анги
 • 20:50
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 21:00
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 22:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 22:45
  "211" УСК
 • 00:35
  TV7 төгсгөл

06-25

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 33, 34-р анги
 • 09:15
  "211" УСК
 • 11:00
  "Эрүүл мэндийн яам" үзүүлж байна
 • 11:35
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 11:40
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 25-р анги
 • 12:30
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 33, 34-р анги
 • 12:45
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 13:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 13:15
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 13:30
  "Colf and Goffee" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 15:35
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 16:15
  "Гайхамшигт хүмүүс" үзүүлж байна
 • 17:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр" үзүүлж байна
 • 17:45
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 18:00
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 18:10
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 19:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 19:45
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 20-р анги
 • 20:00
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 26-р анги
 • 20:50
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 21:00
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 22:00
  "Мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 22:45
  "Хууралт" УСК
 • 00:35
  TV7 төгсгөл

06-26

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 25, 26, 27, 28 -р анги
 • 09:40
  "Мэдээллийн хөтөлбөр"
 • 10:25
  "Гайхамшигт хүмүүс" үзүүлж байна
 • 11:00
  "Эрүүл мэндийн яам" үзүүлж байна
 • 11:35
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 11:40
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 22, 23, 24 -р анги
 • 14:00
  "Ардчилал ба хүний эрх" хэлэлцүүлэг
 • 14:50
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 15:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 25, 26, 27, 28 -р анги
 • 15:40
  "Хууралт" УСК
 • 17:30
  "Хөгжмийн завсарлага"
 • 17:40
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 16, 17-р анги
 • 18:20
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Мэдээллийн хөтөлбөр" тойм үзүүлж байна
 • 20:00
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 27-р анги
 • 20:50
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 16, 17-р анги
 • 21:20
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Мэдээллийн хөтөлбөр" тойм үзүүлж байна
 • 23:00
  "Гүйцэтгэгч" УСК
 • 00:50
  TV7 төгсгөл

06-27

 • 08:50
  TV7 эхлэл
 • 09:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 29, 30, 31, 32, 33 -р анги
 • 09:50
  "Дархлаа" үзүүлж байна
 • 11:00
  "Эрүүл мэндийн яам" үзүүлж байна
 • 11:35
  "НАНО бализам" үзүүлж байна
 • 11:40
  "Дами туулай ба Роми баавгай" хүүхэлдэйн кино 29, 30, 31, 32, 33 -р анги
 • 12:30
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 25, 26, 27 -р анги
 • 15:00
  Мэдээллийн хөтөлбөр" тойм үзүүлж байна
 • 16:00
  "Гүйцэтгэгч" УСК
 • 17:50
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 18:00
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 18, 19, 20-р анги
 • 18:40
  "COOK E" үзүүлж байна
 • 19:00
  Мэдээллийн хөтөлбөр" тойм үзүүлж байна
 • 20:00
  "Хайрын зөвлөх" ОАК 28-р анги
 • 20:50
  "Чихэрхэн охин, Үүл ээж хоёр" хүүхэлдэйн кино 18, 19, 20-р анги
 • 21:20
  "1 хувь" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Мэдээллийн хөтөлбөр" тойм үзүүлж байна
 • 23:00
  "Хайрын гал тогоо" УСК
 • 00:50
  TV7 төгсгөл

Олон Саналтай

VI/2420:30

MovieBox

"Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК

VI/2400:00

Central TV

Эфир завсарласан

VI/2422:50

MovieBox

"Тулаанч (The Fighter)" УСК