06-23

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Хөх Монголын цэц" харваа цэнгээнт өгүүлэмж нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 10:00
  "Ланяа бичээс" ОАК 2-р анги
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:05
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 11:10
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг
 • 11:50
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 13:20
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 13:30
  "Тулаанч заан" хүүхэлдэйн кино
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /шууд/
 • 15:20
  "Хариуцлагатай нийгмийн төлөө" нэвтрүүлэг
 • 15:40
  Токио хүрэх зам
 • 16:00
  "Монгол оюун" нэвтрүүлэг
 • 16:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:50
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:35
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 18:40
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 19:40
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 19:50
  "Уухайн түрлэг" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  "Хөндөх сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Зарын цаг
 • 21:25
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 21:30
  "Ланяа бичээс" ОАК 3-р анги
 • 22:30
  "Токиогоос Токио" спортын хөтөлбөр - 7
 • 23:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:20
  "Толбот хивс" МУСК

06-24

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Ланяа бичээс" ОАК 3-р анги
 • 09:55
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 10:00
  УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан /шууд/
 • 13:20
  Зарын цаг
 • 13:30
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 13:40
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:10
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 14:40
  Зарын цаг
 • 14:45
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 14:50
  УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан /шууд/
 • 16:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:50
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:35
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 18:40
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:10
  "Монгол оюун" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 20:00
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 20:10
  "Нээлттэй сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Зарын цаг
 • 21:25
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 21:30
  "Ланяа бичээс" ОАК 4-р анги
 • 22:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  "Хоньчин Найдан" МУСК

06-25

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Ланяа бичээс" ОАК 4-р анги
 • 09:55
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 10:00
  УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан /шууд/
 • 13:20
  Зарын цаг
 • 13:30
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 13:40
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 14:10
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 14:40
  Зарын цаг
 • 14:45
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 14:50
  УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаан /шууд/
 • 16:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:50
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:35
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 18:40
  "Таны мэдээллийн мөрөөр" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:10
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 19:40
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 19:50
  "Таны Эрүүл мэнд" нэвтрүүлэг
 • 20:10
  Токио хүрэх зам
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:20
  Зарын цаг
 • 21:25
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 21:30
  "Бидний нэг" нэвтрүүлэг
 • 22:10
  "Ланяа бичээс" ОАК 5-р анги
 • 23:10
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:00
  "Хүний юм" МУСК

06-26

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Токиогоос Токио" спортын хөтөлбөр - 7
 • 10:00
  "Ланяа бичээс" ОАК 5-р анги
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 11:20
  "Монгол бахархал" нэвтрүүлэг Улсын мэргэн Э.Цогтбаяр
 • 11:50
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 12:55
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 13:00
  "Ая дууны мэндчилгээ" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Бидний нэг" нэвтрүүлэг Дархан мэргэн Ц.Хүдэрчулуун
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 15:10
  Улаачдын өрсөлдөөн
 • 15:40
  Токио хүрэх зам
 • 16:00
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:30
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  DW Дэлхийн цаг:Дэлхийн түүх
 • 17:20
  Зарын цаг
 • 17:30
  Баяр хөөрөөр дүүрэн амьдрал
 • 18:00
  УИХ-ын цаг
 • 18:30
  Зарын цаг
 • 18:35
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 18:40
  "Токиогоос Токио" спортын хөтөлбөр - 8
 • 19:40
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 19:50
  "Бүтээл төрөх агшин" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 21:30
  "Ланяа бичээс" ОАК 6-р анги
 • 22:25
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 22:30
  Зарын цаг
 • 22:40
  "Нарны унага" МУСК

06-27

 • 08:00
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 09:00
  Шагайн харваа
 • 09:50
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 10:00
  "Ланяа бичээс" ОАК 6-р анги
 • 11:00
  Зарын цаг
 • 11:10
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 11:20
  Үндэсны сурын хасаа харвааны эхэн өрөг
 • 11:50
  "Зу зу" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:20
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 12:50
  Зарын цаг
 • 13:00
  "Ая дууны мэндчилгээ" шууд нэвтрүүлэг
 • 14:10
  "Бидний нэг" нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Зарын цаг
 • 15:00
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 15:10
  "Токиогоос Токио" спортын хөтөлбөр - 8
 • 16:10
  TМ Өдрийн хөтөлбөр
 • 16:40
  "Танд тусалъя" нэвтрүүлэг
 • 17:10
  DW Дэлхийн цаг: Global-3000
 • 17:30
  Зарын цаг
 • 17:40
  "Нээлттэй сэдэв" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  IN TOUCH
 • 18:30
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 18:35
  Ардын Хувьсгалын 99 жилийн Үндэсний их баяр наадмын хурдан морьдын уралдааны тойи
 • 20:20
  "Алтан тооно хөгжил" ХХК Пептид танилцуулга
 • 20:30
  "Таны мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөрийн тойм
 • 21:30
  "Ланяа бичээс" ОАК 7-р анги
 • 22:25
  "Нано бальзам" үзүүлж байна
 • 22:30
  Зарын цаг
 • 22:40
  "Мартагдашгүй намар " МУСК

Олон Саналтай

VI/2420:30

MovieBox

"Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК

VI/2400:00

Central TV

Эфир завсарласан

VI/2422:50

MovieBox

"Тулаанч (The Fighter)" УСК