06-23

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 2-р бүлгийн 27,28-р анги
 • 09:00
  "Токио хүрэх зам" нэвтрүүлэг 7
 • 09:20
  Хатуужил сахихуй буюу Нүгнай
 • 10:00
  "Халуухан ээж" ХОАК 12-р анги
 • 10:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Малчин ааваа магтан дуулъя" тоглолт
 • 13:30
  Би гэрэл зурагчин
 • 14:00
  "Гэрч" ОАК 52-р анги
 • 15:00
  Монголын нууц товчоо
 • 15:20
  Хүргэн хүү МУСК
 • 17:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:10
  "Хамтдаа сурья " теле хичээл
 • 17:40
  Бизнес амжилт
 • 18:10
  "Халуухан ээж" ХОАК 13-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 2-р бүлгийн 29,30-р анги
 • 19:30
  Дэлхийн хотууд - Литтл Рок
 • 20:00
  "Токиогоос Токио" нэвтрүүлэг 7
 • 21:10
  Би гэрэл зурагчин
 • 21:40
  Нэг минутанд Нэг спорт
 • 22:00
  "Гэрч" ОАК 53-р анги
 • 23:00
  Киносутра 3-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

06-24

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 2-р бүлгийн 29,30-р анги
 • 09:00
  "Хамтдаа сурья " теле хичээл
 • 09:20
  Хатуужил сахихуй буюу Нүгнай
 • 10:00
  "Халуухан ээж" ХОАК 13-р анги
 • 10:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Токиогоос Токио" нэвтрүүлэг 7
 • 12:30
  "Сайхан нөхөрлөл" тоглолт
 • 14:00
  "Гэрч" ОАК 53-р анги
 • 15:00
  Монголын нууц товчоо
 • 15:30
  Жаргал даахгүйн зовлон МУСК
 • 17:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:10
  "Хамтдаа сурья " теле хичээл
 • 17:40
  Бизнес амжилт
 • 18:10
  "Халуухан ээж" ХОАК 14-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 2-р бүлгийн 31,32-р анги
 • 19:30
  Дэлхийн хотууд - Калифорни
 • 20:00
  Ментор цаг 2.2
 • 21:00
  Би гэрэл зурагчин
 • 21:40
  Нэг минутанд Нэг спорт
 • 22:00
  "Гэрч" ОАК 54-р анги
 • 23:00
  Киносутра 4-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

06-25

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  Бизнес амжилт
 • 08:30
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 2-р бүлгийн 31,32-р анги
 • 09:00
  "Хамтдаа сурья " теле хичээл
 • 09:20
  Хатуужил сахихуй буюу Нүгнай
 • 10:00
  "Халуухан ээж" ХОАК 14-р анги
 • 10:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Цэнхэр тэнгэрийн орон" тоглолт
 • 13:30
  Би гэрэл зурагчин
 • 14:00
  "Гэрч" ОАК 54-р анги
 • 15:00
  Монголын нууц товчоо
 • 15:30
  Мартагдсан дууль МУСК
 • 17:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:10
  "Хамтдаа сурья " теле хичээл
 • 17:40
  Бизнес амжилт
 • 18:10
  "Халуухан ээж" ХОАК 15-р анги
 • 19:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 2-р бүлгийн 33,34-р анги
 • 19:30
  Дэлхийн хотууд - Вашингтон
 • 20:00
  "Токио хүрэх зам" нэвтрүүлэг 8
 • 20:30
  Би гэрэл зурагчин
 • 21:00
  Ардчилал ба Хүний эрх хэлэлцүүлэг
 • 22:00
  Гэрч ОАК 55-р анги
 • 23:00
  Киносутра 5-р анги
 • 00:00
  Манай дэлгэцнээ

06-26

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 2-р бүлгийн 25-28-р анги
 • 09:00
  Би гэрэл зурагчин
 • 09:40
  Бизнес амжилт
 • 10:10
  "Халуухан ээж" ХОАК 11-р анги
 • 11:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:40
  Мандах нарны туяа МУСК 1,2-р анги
 • 13:55
  "Халуухан ээж" ХОАК 12-р анги
 • 14:40
  Монголын их хатад бүжгэн жүжиг
 • 17:00
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:10
  "Токио хүрэх зам" нэвтрүүлэг 8
 • 17:30
  Бизнес амжилт
 • 18:00
  Хоёр гүүрний цаана МУСК
 • 19:30
  "Токиогоос Токио" нэвтрүүлэг 8
 • 20:35
  Гэрч ОАК 51,52-р анги
 • 22:15
  Киносутра 5,6-р анги
 • 00:15
  Манай дэлгэцнээ

06-27

 • 07:55
  Стар телевиз үзүүлж байна
 • 08:00
  "Нууцлаг Жүжү" Хүүхэлдэйн кино 2-р бүлгийн 29,30-р анги
 • 08:30
  Бизнес амжилт
 • 09:00
  "Global Mind" тоглолт
 • 10:00
  "Халуухан ээж" ХОАК 13-р анги
 • 10:50
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 11:00
  Стар мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:30
  "Халуухан ээж" ХОАК 14,15-р анги
 • 13:20
  Их монгол наадам 2020 нээлт
 • 14:20
  "Токиогоос Токио" нэвтрүүлэг 8
 • 15:20
  "Их монгол наадам " хүндэтгэлийн концерт
 • 17:20
  Нано бальзам үзүүлж байна
 • 17:30
  Бизнес амжилт
 • 18:00
  Таарсан хоёр МУСК
 • 19:30
  Ментор цаг 2.2
 • 20:30
  "Гэрч" ОАК 53-55-р анги
 • 23:00
  Киносутра 7,8-р анги
 • 00:40
  Манай дэлгэцнээ

Олон Саналтай

VI/2420:30

MovieBox

"Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК

VI/2400:00

Central TV

Эфир завсарласан

VI/2422:50

MovieBox

"Тулаанч (The Fighter)" УСК