06-23

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Их засаг" ОУИС-ийн 25 жилийн ой - Баримтат кино
 • 09:05
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 09:15
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:50
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 37-р анги
 • 10:45
  Ярилцлага
 • 11:45
  "Нийгмийн хариуцлага" нэвтрүүлэг
 • 12:05
  "Их завсарлага" подкаст
 • 12:30
  Ард түмний индэр
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд /
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:30
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:50
  Элсэлт 2021- Их засаг ОУИС
 • 19:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Монгол гангараа" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Моо 21" нэвтрүүлэг
 • 21:10
  Ард түмний индэр
 • 21:35
  "Их завсарлага" подкаст
 • 22:00
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 38-р анги
 • 22:55
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 00:05
  Эфир завсарласан

06-24

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  Ард түмний индэр
 • 08:25
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:30
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 38-р анги
 • 10:20
  "Моо 21" нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Их завсарлага" подкаст
 • 11:25
  Энхтайван багш хөрөг
 • 12:50
  Элсэлт 2021- Их засаг ОУИС
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд /
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  "Учралын баяр-3" төсөл нэвтрүүлэг
 • 16:15
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:15
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 17:25
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:50
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:20
  Ард түмний индэр
 • 19:50
  Онцгой байдлын цаг
 • 20:05
  Ярилцлага
 • 21:15
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 39-р анги
 • 22:55
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарласан

06-25

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Ард түмний индэр
 • 09:00
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:35
  Онцгой байдлын цаг
 • 09:50
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 39-р анги
 • 10:45
  Ярилцлага
 • 11:55
  УИХ гишүүн Н.Учралын ажлын алба үзүүлж байна
 • 12:05
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 12:50
  Элсэлт 2021- Их засаг ОУИС
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /шууд /
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Иргэний боловсролд нэвтрүүлэг /шууд/
 • 15:00
  "Бизнес аялал" нэвтрүүлэг
 • 15:30
  People Talk
 • 16:30
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 17:30
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "ТВ өмгөөлөгч " нэвтрүүлэг /шууд/
 • 18:50
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:20
  "Инноваци хөгжлийн шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 21:05
  Ард түмний индэр
 • 21:30
  "6 секунд" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 40-р анги
 • 22:55
  "Өдөр бүр өөр" энтертайнмент нэвтрүүлэг
 • 23:55
  Элсэлт 2021- Их засаг ОУИС
 • 00:05
  Эфир завсарласан

06-26

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "6 секунд" нэвтрүүлэг
 • 09:00
  "Бизнес ба боломж" нэвтрүүлэг
 • 09:35
  "Да шөн күй пүүс" олон ангит кино 40-р анги
 • 10:30
  "Тэтгэвэртэй гарсан тэтгэвэрийн сан" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Их засаг" ОУИС-ийн 25 жилийн ой - Баримтат кино
 • 12:05
  "Гарьд магнай" нэвтрүүлэг
 • 13:05
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 14:05
  People Talk
 • 15:05
  Ideree's подкаст
 • 18:30
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 19:30
  "Монгол гангараа" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Маркетинг подкаст
 • 21:35
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 22:15
  "Нэгэн дээвэр дор" уран сайхны кино
 • 00:10
  Эфир завсарласан

06-27

 • 07:55
  Эфирийн эхлэл
 • 08:00
  "Сумандаа сайхан амьдаръя" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Маркетинг подкаст
 • 09:40
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 10:15
  "Нэгэн дээвэр дор" уран сайхны кино
 • 12:10
  Элсэлт 2021- Их засаг ОУИС
 • 12:20
  "Залуу лидер" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Өдрийн хөтөлбөр /давталт/
 • 14:00
  Коронавирусийн халдвараас сэргийлье
 • 14:10
  Ideree's подкаст
 • 17:05
  Элсэлт 2021- Их засаг ОУИС
 • 17:15
  "Инноваци хөгжлийн шийдэл" нэвтрүүлэг
 • 18:05
  Бизнес ба боломж нэвтрүүлэг
 • 18:40
  Ярилцлага
 • 19:30
  "Монгол гангараа" шууд нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "6 секунд" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Доржийн гудамж" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Элсэлт 2021- Их засаг ОУИС
 • 22:10
  "Камино" уран сайхны кино
 • 00:10
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

VI/2420:30

MovieBox

"Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК

VI/2400:00

Central TV

Эфир завсарласан

VI/2422:50

MovieBox

"Тулаанч (The Fighter)" УСК