06-23

 • 00:00
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.4.1
 • 00:35
  "Романтик эмч Ким са бу" ОАК 2.13
 • 01:50
  Мэдээ
 • 02:40
  "Зүрхэнд дуссан нулимс" МУСК
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 15,16
 • 07:40
  "Бенжамин баавгайн нууцлаг ертөнц" 17,18
 • 08:10
  "Хоолны мангасууд" хүүхэлдэйн кино 1.12,13
 • 08:35
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.44,45
 • 09:05
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.4.1
 • 09:40
  "Романтик эмч Ким са бу" ОАК 2.13
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:45
  "Нууц цэцэрлэг" ОАК 14
 • 12:55
  "Токиогоос токио" нэвтрүүлэг 7
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.44,45
 • 15:00
  "Морины тойм" нэвтрүүлэг
 • 16:35
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 15,16
 • 17:30
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.44
 • 17:50
  "Гранд маршал хотхон" нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.4.2
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Романтик эмч Ким са бу" ОАК 2.14
 • 21:45
  "Нэр мөр" сурвалжилга
 • 22:30
  "Миний ээж" кино драм
 • 23:50
  "Нууц цэцэрлэг" ОАК 14

06-24

 • 01:00
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.4.2
 • 01:35
  "Романтик эмч Ким са бу" ОАК 2.14
 • 02:50
  Мэдээ
 • 03:40
  Урлагийн гудамж
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 17,18
 • 07:40
  "Бенжамин баавгайн нууцлаг ертөнц" 19,20
 • 08:10
  "Хоолны мангасууд" хүүхэлдэйн кино 1.14,15
 • 08:35
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.46,47
 • 09:05
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.4.2
 • 09:40
  "Романтик эмч Ким са бу" ОАК 2.14
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:45
  "Нууц цэцэрлэг" ОАК 15
 • 12:55
  "Токиогоос токио" нэвтрүүлэг 7
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.46,47
 • 15:00
  "Хүүхэд бүхэн эрхэм" УСК 1
 • 16:35
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 17,18
 • 17:30
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.46
 • 17:50
  "Гранд маршал хотхон" нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.5.1
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Романтик эмч Ким са бу" ОАК 2.15
 • 21:45
  "Үзэсгэлэнт сэлбэ" нэвтрүүлэг
 • 22:40
  "Хосын бүжгийн ойлголт"
 • 00:00
  "Нууц цэцэрлэг" ОАК 15

06-25

 • 01:10
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.5.1
 • 01:45
  "Романтик эмч Ким са бу" ОАК 2.15
 • 03:00
  Мэдээ
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 19,20
 • 07:40
  "Бенжамин баавгайн нууцлаг ертөнц" 21,22
 • 08:10
  "Хоолны мангасууд" хүүхэлдэйн кино 1.16,17
 • 08:35
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.48,49
 • 09:05
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.5.1
 • 09:40
  "Романтик эмч Ким са бу" ОАК 2.15
 • 11:00
  Мэдээ
 • 11:45
  "Нууц цэцэрлэг" ОАК 16
 • 12:55
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 19,20
 • 13:45
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.48
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:25
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.48,49
 • 15:00
  "Хүүхэд бүхэн эрхэм" УСК 2
 • 16:35
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 19,20
 • 17:30
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.48
 • 17:50
  "Токио хүрэх зам" нэвтрүүлэг 6
 • 18:15
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.5.2
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:05
  "Романтик эмч Ким са бу" ОАК 2.16
 • 22:05
  "Миний ертөнц" кино драм
 • 23:30
  "Нууц цэцэрлэг" ОАК 16

06-26

 • 00:40
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.5.2
 • 01:15
  "Романтик эмч Ким са бу" ОАК 2.16
 • 02:50
  Мэдээ
 • 03:40
  Урлагийн гудамж
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 21,22
 • 07:40
  "Бенжамин баавгайн нууцлаг ертөнц" 23,24
 • 08:10
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.50,51
 • 08:45
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.5.2
 • 09:20
  "Романтик эмч Ким са бу" ОАК 2.16
 • 11:00
  "Монголчууд Америкт" нэвтрүүлэг 2
 • 11:30
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.49
 • 11:45
  "Нууц цэцэрлэг" ОАК 17
 • 12:55
  "Токиогоос токио" нэвтрүүлэг 8
 • 14:00
  "Эргэдэг гал тогоо" шоу 12
 • 15:10
  "Морины тойм" нэвтрүүлэг
 • 16:45
  "Ноён бэрс хоёр" нэвтрүүлэг 8
 • 17:35
  "Токио хүрэх зам" нэвтрүүлэг 6
 • 17:55
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.6.1
 • 18:40
  "Эхнэрийн заавараар" шоу 7
 • 20:05
  "Хоёр Ивановынхан" 3.1,2
 • 21:20
  "Үзэсгэлэнт сэлбэ" нэвтрүүлэг
 • 22:15
  "Өшөө авалт" УСК
 • 23:55
  "Нууц цэцэрлэг" ОАК 17

06-27

 • 01:05
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.6.1
 • 01:40
  "Хоёр Ивановынхан" 3.1,2
 • 02:20
  "Урагшаа залуус аа" МУСК
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  "Гайхамшигт аялал" баримтат кино 15
 • 06:50
  "Пукка" хүүхэлдэйн кино 23,24
 • 07:40
  "Бенжамин баавгайн нууцлаг ертөнц" 25,26
 • 08:10
  "Хоолны мангасууд" хүүхэлдэйн кино 1.16,17
 • 08:35
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.52
 • 09:20
  "Зөн билгийн тулаан" шоу 21.6.1
 • 10:05
  "Хоёр Ивановынхан" 3.1,2
 • 11:00
  "Номхон далай" баримтат кино 2
 • 11:45
  "Нууц цэцэрлэг" ОАК 18
 • 12:55
  "Эхнэрийн заавараар" шоу 7
 • 14:05
  "Монголчууд Америкт" нэвтрүүлэг 2
 • 14:35
  "Бенжамин баавгайн нууцлаг ертөнц" 25,26
 • 15:00
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.52
 • 15:20
  "Морины тойм" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Аюулт хулгана" хүүхэлдэйн кино 1.52
 • 17:20
  "Токио хүрэх зам" нэвтрүүлэг 7
 • 17:40
  "Гранд маршал хотхон" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Ноён бэрс хоёр" нэвтрүүлэг 9
 • 19:00
  "К-ПОП Фестиваль Монголд 2021" шоу 1
 • 20:05
  "Хоёр Ивановынхан" 3.2,3
 • 21:20
  "Үзэсгэлэнт сэлбэ" нэвтрүүлэг
 • 22:15
  "Хамгаалагчид" УСК
 • 23:55
  "Нууц цэцэрлэг" ОАК 18
 • 01:05
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

VI/2420:30

MovieBox

"Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК

VI/2400:00

Central TV

Эфир завсарласан

VI/2422:50

MovieBox

"Тулаанч (The Fighter)" УСК