06-23

 • 09:05
  "Гэнэтийн зочид" олон ангит кино бүтсэн түүх
 • 09:25
  "Boobies" инээдмийн цуврал (Төрөлт, Чи хуурамч, Солигдсон нь)
 • 11:10
  "Гайхамшигт Халк (The Incredible Hulk)" УСК
 • 13:10
  "Тор: Харанхуй ертөнц (Thor: The Dark World)" УСК
 • 15:10
  "Цэргийн сургууль" ОАК (III.11-р анги)
 • 16:00
  "Ла Ла Ланд (La La Land)" УСК
 • 18:15
  "Boobies" инээдмийн цуврал (Найзын бүс, Гурван худлын дүрэм)
 • 19:30
  "Цэргийн сургууль" ОАК (III.12-р анги)
 • 20:30
  "Ахмад Америк: Өвлийн цэрэг (Captain America: The Winter Soldier)" УСК
 • 23:00
  "Хятад бүсгүй (China Girl)" УСК
 • 00:50
  "Далайн гүнд (Deepwater Horizon)" УСК
 • 02:30
  "Boobies" инээдмийн цуврал (Найзын бүс, Гурван худлын дүрэм)
 • 03:30
  "Цэргийн сургууль" ОАК (III.11,12-р анги)
 • 05:00
  "Ахмад Америк: Өвлийн цэрэг (Captain America: The Winter Soldier)" УСК
 • 07:10
  "Хятад бүсгүй (China Girl)" УСК

06-24

 • 08:40
  "Boobies" инээдмийн цуврал (Найзын бүс, Гурван худлын дүрэм)
 • 09:50
  "Төмөр хүн (Iron Man)" УСК
 • 11:55
  "Ахмад Америк: Өвлийн цэрэг (Captain America: The Winter Soldier)" УСК
 • 14:20
  "Цэргийн сургууль" ОАК (III.11,12-р анги)
 • 16:00
  "Хятад бүсгүй (China Girl)" УСК
 • 17:40
  "Boobies" инээдмийн цуврал (Монголд нэг удаа, Үхэшгүй, Хадмын сүнс)
 • 19:30
  "Цэргийн сургууль" ОАК (III.13-р анги)
 • 20:30
  "Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК
 • 22:50
  "Тулаанч (The Fighter)" УСК
 • 01:00
  "Хорио (Lockout)" УСК
 • 02:35
  "Boobies" инээдмийн цуврал (Монголд нэг удаа, Үхэшгүй, Хадмын сүнс)
 • 04:10
  "Цэргийн сургууль" ОАК (III.13-р анги)
 • 04:55
  "Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК
 • 06:55
  "Тулаанч (The Fighter)" УСК

06-25

 • 08:50
  "Boobies" инээдмийн цуврал (Монголд нэг удаа, Үхэшгүй, Хадмын сүнс)
 • 10:35
  "Би, Айрен, Бас би (Me, Myself & Irene)" УСК
 • 12:40
  "Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК
 • 14:55
  "Цэргийн сургууль" ОАК (III.13-р анги)
 • 15:45
  "Тулаанч (The Fighter)" УСК
 • 17:00
  "Гэнэтийн зочид" олон ангит кино бүтсэн түүх
 • 18:05
  "Boobies" инээдмийн цуврал (Эцэг, Солонгос драм)
 • 19:30
  "Цэргийн сургууль" ОАК (III.14-р анги)
 • 20:30
  "Өшөө авагчид: Ултроны эрин үе (Avengers: Age of Ultron)" УСК
 • 23:10
  "Сүүлчийн гүнж (The Last Princess)" УСК
 • 01:30
  "Өшөө авагчид (The Avengers)" УСК
 • 03:50
  "Цэргийн сургууль" ОАК (III.14-р анги)
 • 04:40
  "Өшөө авагчид: Ултроны эрин үе (Avengers: Age of Ultron)" УСК
 • 06:55
  "Сүүлчийн гүнж (The Last Princess)" УСК

06-26

 • 09:00
  "Цэргийн сургууль" ОАК (III.13-р анги)
 • 09:55
  "Хятад бүсгүй (China Girl)" УСК
 • 11:40
  "Тулаанч (The Fighter)" УСК
 • 13:50
  "Сүүлчийн гүнж (The Last Princess)" УСК
 • 16:10
  "Ла Ла Ланд (La La Land)" УСК
 • 18:30
  "Хилэнт 8 (The Hateful Eight)" УСК
 • 21:30
  "Хүн шоргоолж (Ant-Man)" УСК
 • 23:45
  "Төмөр хүн 3 (Iron Man 3)" УСК
 • 01:50
  "Тор: Харанхуй ертөнц (Thor: The Dark World)" УСК
 • 03:40
  "Ахмад Америк: Өвлийн цэрэг (Captain America: The Winter Soldier)" УСК
 • 05:50
  "Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК

06-27

 • 07:50
  "Төмөр хүн 3 (Iron Man 3)" УСК
 • 10:00
  "Тор: Харанхуй ертөнц (Thor: The Dark World)" УСК
 • 12:00
  "Ахмад Америк: Өвлийн цэрэг (Captain America: The Winter Soldier)" УСК
 • 14:20
  "Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК
 • 16:35
  "Өшөө авагчид: Ултроны эрин үе (Avengers: Age of Ultron)" УСК
 • 19:10
  "Хүн шоргоолж (Ant-Man)" УСК
 • 21:30
  "Ахмад Америк: Иргэний дайн (Captain America: Civil War)" УСК
 • 00:10
  "Тулаанч (The Fighter)" УСК
 • 02:10
  Эфир дуусна.

Олон Саналтай

VI/2420:30

MovieBox

"Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК

VI/2400:00

Central TV

Эфир завсарласан

VI/2422:50

MovieBox

"Тулаанч (The Fighter)" УСК