06-23

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.45-48
 • 07:35
  Тобот Атлон III.1-2
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Мини форс II.13-14
 • 09:00
  Да Винчи /Kids/ - Амьтдын ертөнц 7-8
 • 09:10
  Да Винчи /Kids/ - Артзүүка 40
 • 09:35
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 8-9
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо V.9-10
 • 10:30
  Доктор хэн VIII.11
 • 11:35
  Миний бяцхан одой морь V.26
 • 12:00
  Да Винчи /Learning/ - Оюун ухааны бүтээл 5
 • 12:30
  Да Винчи /Learning/- Үүнийг мэдэх үү? 6
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.45-48
 • 13:30
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.10
 • 15:10
  Мини форс II.15-18
 • 16:00
  Да Винчи /Kids/ - Би том болохоороо 9
 • 16:15
  Да Винчи /Kids/ - Артзүүка 41
 • 16:40
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 10
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.49-52
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 16-17
 • 18:00
  Да Винчи /Learning/ - Ёо ёо ажиллагаа IV.2
 • 18:35
  Да Винчи /Learning/ - Спортын лаборатри 26
 • 18:45
  Да Винчи /Learning/ - Сиэста Зи 7
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо V.11-12
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь-Бүжгийн ид шид
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Миний баатрын сургууль II.2-3
 • 22:00
  Доктор хэн VIII.12
 • 23:00
  Эфир хаасан

06-24

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.49-52
 • 07:35
  Тобот Атлон III.3-4
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Мини форс II.17-18
 • 09:00
  Да Винчи /Kids/ - Би том болохоороо 9
 • 09:15
  Да Винчи /Kids/ - Артзүүка 41
 • 09:30
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 10
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо V.11-12
 • 10:30
  Доктор хэн VIII.12
 • 11:30
  Миний бяцхан одой морь-Бүжгийн ид шид
 • 12:00
  Да Винчи /Learning/ - Ёо ёо ажиллагаа IV.2
 • 12:35
  Да Винчи /Learning/ - Спортын лаборатри 26
 • 12:45
  Да Винчи /Learning/ - Сиэста Зи 7
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.49-52
 • 13:30
  Врумиз I.11-12
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.11
 • 15:00
  Мини форс II.19-22
 • 16:00
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан зурагчид 5
 • 16:35
  Да Винчи /Kids/ - Шинжлэх ухааны туршилтууд 3
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.1-2
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 18-19
 • 18:00
  Да Винчи /Learning/- Үүнийг мэдэх үү? 7
 • 18:35
  Да Винчи /Learning/ - Байгалийн нууц 4
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо V.13-14
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь-Киноны ид шид
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Миний баатрын сургууль II.4-5
 • 22:00
  Доктор хэн VIII тусгай анги
 • 23:00
  Эфир хаасан

06-25

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.1-2
 • 07:35
  Тобот Атлон III.5-6
 • 08:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 08:35
  Мини форс II.21-22
 • 09:00
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан зурагчид 5
 • 09:30
  Да Винчи /Kids/ - Шинжлэх ухааны туршилтууд 3
 • 10:00
  Бяцхан автобус Таёо V.13-14
 • 10:30
  Доктор хэн VIII тусгай анги
 • 11:35
  Миний бяцхан одой морь-Киноны ид шид
 • 12:00
  Да Винчи /Learning/ - Үүнийг мэдэх үү? 7
 • 12:30
  Да Винчи /Learning/ - Байгалийн нууц 4
 • 13:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.1-2
 • 13:30
  Врумиз I.13-14
 • 14:05
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Хувирагч роботууд IV.12
 • 15:00
  Мини форс II.23-26
 • 16:00
  Да Винчи /Kids/ - Том шинжлэх ухаан III.6
 • 16:35
  Да Винчи /Kids/ - Амьтдын ертөнц 9-10
 • 16:45
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 11-12
 • 17:00
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.3-4
 • 17:35
  Чихэрхэн охин Үүл ээж хоёр 19-20
 • 18:00
  Да Винчи /Learning/- Аз жаргалын эрэлд 6
 • 18:35
  Да Винчи /Learning/ - Сиэста Зи 8-9
 • 19:00
  Бяцхан автобус Таёо V.15-16
 • 19:30
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Миний бяцхан одой морь-Толины ид шид
 • 20:35
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Миний баатрын сургууль II.6-7
 • 22:00
  Доктор хэн IX.1
 • 23:00
  Эфир хаасан

06-26

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Тобот Атлон II.23-26 III.1-2
 • 08:25
  Мини форс II.7-8
 • 09:00
  Да Винчи /Kids/ - Хараач янзтай 18
 • 09:25
  Да Винчи /Kids/ - Амьтдыг судлахуй 3
 • 09:35
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 6-7
 • 10:00
  Миний баатрын сургууль I.11-13 II.1-2
 • 12:25
  Ай Карли III.1-5
 • 14:35
  Мини форс II.9-12
 • 15:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро III.41-48
 • 16:35
  Бяцхан автобус Таёо V.7-11
 • 18:00
  Да Винчи /Kids/ - Амьтдын ертөнц 7-8
 • 18:10
  Да Винчи /Kids/ - Артзүүка 40
 • 18:35
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 8-9
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь V.25-26
 • 20:05
  Миний бяцхан одой морь-Бүжгийн ид шид
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Доктор хэн VIII.10-11
 • 23:00
  Эфир хаах

06-27

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  Тобот Атлон III.1-6
 • 08:25
  Мини Форс II.13-14
 • 09:00
  Да Винчи /Kids/ - Би том болохоороо 9
 • 09:15
  Да Винчи /Kids/ - Артзүүка 41
 • 09:30
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан Милигийн асуултууд 10
 • 10:00
  Миний баатрын сургууль II.3-7
 • 12:25
  Бяцхан багш англи хэлний хичээл
 • 13:00
  Ай Карли III.6-7
 • 14:00
  Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэг
 • 14:35
  Мини форс II.15-18
 • 15:35
  Бяцхан оцон шувуу Пороро IV.1-4
 • 16:35
  Бяцхан автобус Таёо V.12-16
 • 18:00
  Да Винчи /Kids/ - Бяцхан зурагчид 5
 • 18:30
  Да Винчи /Kids/ - Шинжлэх ухааны туршилтууд 3
 • 19:00
  Миний бяцхан одой морь-Киноны ид шид
 • 19:35
  Миний бяцхан одой морь-Толины ид шид
 • 20:10
  Мөнх Тунх III.3
 • 20:30
  Тавтай нойрсоорой нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Доктор хэн VIII.12 IX.1
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

VI/2420:30

MovieBox

"Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК

VI/2400:00

Central TV

Эфир завсарласан

VI/2422:50

MovieBox

"Тулаанч (The Fighter)" УСК