06-23

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.7-р анги
 • 07:20
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.7,8-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 4.24-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.5-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.9,10-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.1-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.10,11-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 39-р анги
 • 11:25
  Аугаа уран зургууд
 • 11:35
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 12:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:15
  "Гранд зочид буудал" 2.11,12-р анги
 • 13:10
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №18)
 • 13:35
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №19)
 • 14:00
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №18)
 • 14:20
  "Моод" нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №11)
 • 15:15
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №12)
 • 15:35
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №11)
 • 15:55
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:10
  "Анхны хайр" ОАК 25-р анги
 • 17:05
  "Токиогоос Токио" спортын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.11-р анги
 • 18:30
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.2-р анги
 • 18:50
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.12,13-р анги
 • 19:20
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 40-р анги
 • 21:00
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гранд зочид буудал" 2.13,14-р анги
 • 23:00
  "Анхны хайр" ОАК 26-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-24

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.8-р анги
 • 07:25
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.9,10-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 4.25-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.6-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.10,11-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.2-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.12,13-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 40-р анги
 • 11:25
  Шинжлэх ухаан
 • 11:35
  Аугаа уран зургууд
 • 11:45
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гранд зочид буудал" 2.13,14-р анги
 • 13:05
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №19)
 • 13:30
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №20)
 • 13:50
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №19)
 • 14:10
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №12)
 • 15:25
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №13)
 • 15:45
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №12)
 • 16:10
  "Анхны хайр" ОАК 26-р анги
 • 17:00
  "Токиогоос Токио" спортын хөтөлбөр
 • 18:00
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.12-р анги
 • 18:25
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.3-р анги
 • 18:50
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.14,15-р анги
 • 19:20
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 41-р анги
 • 20:55
  Энэ миний ажил
 • 21:00
  "Гал тогоо" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гранд зочид буудал" 2.15,16-р анги
 • 23:00
  "Анхны хайр" ОАК 27-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-25

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.9-р анги
 • 07:20
  "Тобот Атлон" хүүхэлдэйн кино 1.11,12-р анги
 • 07:50
  "Бяцхан автобус Таёо" хүүхэлдэйн кино 4.26-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино 1.7-р анги
 • 08:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.11,12-р анги
 • 09:05
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.3-р анги
 • 09:30
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.14,15-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 41-р анги
 • 11:20
  Шинжлэх ухаан
 • 11:30
  Аугаа уран зургууд
 • 11:40
  Токио хүрэх зам
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:10
  "Гранд зочид буудал" 2.15,16-р анги
 • 13:05
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №20)
 • 13:30
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №21)
 • 13:50
  Япон хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №20)
 • 14:10
  "Гал тогоо" нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №13)
 • 15:25
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат: №14)
 • 15:45
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат: №13)
 • 16:10
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:20
  "Анхны хайр" ОАК 27-р анги
 • 17:10
  "Хоол хүнс" баримтат кино
 • 18:00
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.13-р анги
 • 18:25
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 3.4-р анги
 • 18:50
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.16,17-р анги
 • 19:20
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 42-р анги
 • 21:00
  Токио хүрэх зам
 • 21:30
  "Zeus Esports" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гранд зочид буудал" 2.17,18-р анги
 • 23:00
  "Анхны хайр" ОАК 28-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

06-26

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 2.10-р анги
 • 07:20
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.12,13-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  “Миний бяцхан одой морь” 2.26-3.4-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 42-р анги
 • 11:25
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 8-р анги
 • 12:40
  "Гранд зочид буудал" 2.17,18-р анги
 • 13:35
  Токио хүрэх зам
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 14:35
  "Анхны хайр" ОАК 28-р анги
 • 15:25
  "Good Mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 16:25
  "Токиогоос Токио" спортын хөтөлбөр
 • 17:30
  "Түнэр харанхуй" шоу нэвтрүүлэг
 • 18:30
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.14-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.18-р анги
 • 19:20
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 43-р анги
 • 21:00
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 9-р анги
 • 23:15
  "Анхны хайр" ОАК 29-р анги
 • 00:20
  Эфир завсарлага

06-27

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 3.1-р анги
 • 07:15
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.13,14-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:10
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.12-1.18-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:10
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 43-р анги
 • 11:25
  Аугаа уран зургууд
 • 11:35
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 9-р анги
 • 12:50
  "The Noise" шоу нэвтрүүлэг
 • 13:40
  Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:10
  "Анхны хайр" ОАК 29-р анги
 • 15:05
  "Токиогоос Токио" спортын хөтөлбөр
 • 16:05
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:15
  Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?
 • 16:35
  "Тесла" баримтат кино
 • 17:30
  "Хүрээлэн" амьд ертөнц
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:10
  "Transformers хувирагч роботууд” хүүхэлдэйн кино 4.15-р анги
 • 18:35
  “Миний бяцхан одой морь” хүүхэлдэйн кино 2.25-р анги
 • 19:00
  "Мини Форс" хүүхэлдэйн кино 1.19-р анги
 • 19:20
  "Хайр цэцэглэсэн хотхон" ОАК 44-р анги
 • 21:00
  "Түнэр харанхуй" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Гэнэтийн зочид" ОАК 10-р анги
 • 23:00
  "Анхны хайр" ОАК 30-р анги

Олон Саналтай

VI/2420:30

MovieBox

"Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК

VI/2400:00

Central TV

Эфир завсарласан

VI/2422:50

MovieBox

"Тулаанч (The Fighter)" УСК