06-23

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 25, 26-р анги
 • 08:15
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 16
 • 09:10
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 53, 54
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 75, 76-р анги
 • 10:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 28
 • 12:00
  "Алис" ОАК 2-р анги
 • 13:20
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 67, 68-р анги
 • 15:00
  "Аварга загас" ОАК 5, 6-р анги
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 27, 28-р анги
 • 19:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 77, 78-р анги
 • 20:10
  "Алис" ОАК 3-р анги
 • 21:40
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 69, 70-р анги
 • 23:40
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 77, 78-р анги
 • 00:20
  "Алис" ОАК 3-р анги
 • 01:40
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 69, 70-р анги

06-24

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 27, 28-р анги
 • 08:15
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 17
 • 09:10
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 55, 56
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 77, 78-р анги
 • 10:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 29
 • 12:00
  "Алис" ОАК 3-р анги
 • 13:20
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 69, 70-р анги
 • 15:00
  "Аварга загас" ОАК 7, 8-р анги
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 29, 30-р анги
 • 19:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 79, 80-р анги
 • 20:10
  "Алис" ОАК 4-р анги
 • 21:40
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 71, 72-р анги
 • 23:40
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 79, 80-р анги
 • 00:20
  "Алис" ОАК 4-р анги
 • 01:40
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 71, 72-р анги

06-25

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 29, 30-р анги
 • 08:15
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 18
 • 09:10
  Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл № 57, 58
 • 09:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 10:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 79, 80-р анги
 • 10:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 11:00
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 30
 • 12:00
  "Алис" ОАК 4-р анги
 • 13:20
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 71, 72-р анги
 • 15:00
  "Аварга загас" ОАК 9, 10-р анги
 • 17:20
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 31, 32-р анги
 • 19:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 81, 82-р анги
 • 20:10
  "Алис" ОАК 5-р анги
 • 21:40
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 73, 74-р анги
 • 23:40
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 81, 82-р анги
 • 00:20
  "Алис" ОАК 5-р анги
 • 01:40
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 73, 74-р анги

06-26

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 31, 32-р анги
 • 08:15
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 75-79-р анги
 • 10:30
  "Алис" ОАК 1-3-р анги
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 69-72-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 33, 34-р анги
 • 19:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 83, 84-р анги
 • 20:10
  "Алис" ОАК 6-р анги
 • 21:40
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 75, 76-р анги
 • 23:15
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 83, 84-р анги
 • 00:20
  "Алис" ОАК 6-р анги
 • 01:15
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 75, 76-р анги

06-27

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 33, 34-р анги
 • 08:15
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 80-84-р анги
 • 10:30
  "Алис" ОАК 4-6-р анги
 • 13:50
  Хөгжмийн завсарлага
 • 14:00
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 73-76-р анги
 • 17:15
  Хөгжмийн завсарлага
 • 17:30
  "Хувь заяаны тохиол" ОАК 35, 36-р анги
 • 19:00
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 85, 86-р анги
 • 20:10
  "Ранинг мэн" нэвтрүүлэг
 • 21:50
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 77, 78-р анги
 • 23:40
  "Хүнд цохилт" ОАК 3-р бүлгийн 85, 86-р анги
 • 00:30
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 77, 78-р анги

Олон Саналтай

VI/2420:30

MovieBox

"Галактикийн хамгаалагчид (Guardians of the Galaxy)" УСК

VI/2400:00

Central TV

Эфир завсарласан

VI/2408:30

SPS Prime

NBA (Шууд): Атланта - Милуоки Плэй-Офф Тоглолт №1